CCCP Sovjetunionen WW1 WW2

DesertRat.se är helt opolitiskt och varken stödjer eller samarbetar med några politiska organisationer eller partier. Desertrat.se fördömer de brott och övergrepp mot mänskligheten vilka vissa historiska regimer gjort sig skyldiga till. DesertRat.se motsätter sig alla former av rasism och antisemitism, våld mot medmänniskor, odemokratiska åsikter och diskriminerande handlingar. DesertRat.se vill med sin existens visa vördnad inför "den lilla människan", i allmänhet, och enskilda soldater, i synnerhet, vilka slagits vid fronten och tillbringat större delen av kriget i smutsiga skyttevärn nedgrävda i jorden...


Till Kassan
Produkter
Övrigt