Hjälmdekaler WW2

DesertRat.se inriktar sig enbart på ett historiskt samlarintresse och tar avstånd från all antisemitism, förtryck, rasism och orättvisa!

DesertRat.se är helt opolitiskt och varken stödjer eller samarbetar med några politiska organisationer eller partier.

Desertrat.se fördömer de brott och övergrepp mot mänskligheten vilka vissa historiska regimer gjort sig skyldiga till. DesertRat.se motsätter sig alla former av rasism och antisemitism, våld mot medmänniskor, odemokratiska åsikter och diskriminerande handlingar.

DesertRat.se vill med sin existens visa vördnad inför "den lilla människan", i allmänhet, och enskilda soldater, i synnerhet, vilka slagits vid fronten och tillbringat större delen av kriget i smutsiga skyttevärn nedgrävda i jorden...

Vi saluför inte- och kommer aldrig saluföra- artiklar från SD, SA, Einsatzgruppen, KZ, Sipo, Kripo, Orpo, Gestapo eller andra politiska organisationer!
OBS: dekalerna är av yppersta kvalitet och har fått högsta betyg av hjälmrestaurerare!!!


Till Kassan
Produkter
Övrigt